Privacy Voowaarden

Unlock4you, gevestigd aan Marterkoog 7 B 1822BK, Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.unlock4you.nl
Marterkoog 7 B
1822BK, Alkmaar
info@unlock4you.nl

Verwerking persoonsgegevens

Unlock4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Unlock4you verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de aangevraagde diensten voor het ontgrendelen van telefoons van overledenen.
 • Communicatie met de aanvrager met betrekking tot de dienstverlening.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
 • Unlock4you verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Unlock4you verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijnen

Unlock4you bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het vervullen van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Unlock4you verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Unlock4you gebruikt verschillende soorten cookies, waaronder technische, functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Unlock4you wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn essentieel voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website correct functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. Daarnaast helpen ze ons onze website te optimaliseren. Met behulp van marketing cookies kunnen we het surfgedrag op onze website volgen, zoals welke pagina’s worden bekeken. Met deze informatie kunnen we op maat gemaakte advertenties tonen op onze website en op websites van derden. Ook derde partijen, zoals sociale media, die cookies plaatsen via onze website, kunnen op deze manier advertenties afstemmen op het surfgedrag van onze bezoekers.

U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u specifieke rechten, die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden uitgeoefend. U heeft bijvoorbeeld het recht om Unlock4You te verzoeken of uw persoonsgegevens zijn verwerkt, en zo ja, om deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unlock4you. U kunt ook aanspraak maken op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u kunt verzoeken om de door Unlock4you verwerkte persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen organisatie te sturen. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Verzoeken kunnen worden ingediend bij info@unlock4you.nl, waarna Unlock4you op basis van feiten en de AVG zal beoordelen of het verzoek wordt ingewilligd.

Om de authenticiteit van het inzageverzoek te waarborgen, verzoeken wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Gelieve hierbij uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken om uw privacy te beschermen. We streven ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Klacht & beroepsmogelijkheid

Unlock4you wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Unlock4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@unlock4you.nl

Constateren datalek

In geval van het ontdekken van een datalek zal Unlock4you handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. Unlock4you zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.